KMA แจกกระเป๋า Coach รุ่น Poppy Collection
ง่าย ๆ แค่ส่งข้อวามผ่านกิจกรรม Dare to Say If You Love
ก็มีสิทธิลุ้นกระเป้า Coach และของรางัวลอื่นอีกมากมาย นะจ๊ะ

https://www.facebook.com/kmacosmetic...11639918983452

[IMG][/IMG]