ประกาศจากทีมเทคนิค เรื่องการสนับสนุนทางเทคนิค ตามนโยาบายที่ให้สมาชิกผู้มีสิทธิ์ตั้งกระทู้ขาย ต้องส่งเอกสารสำเนาบัตรประชาชนเท่านั้น

จาก มาตรการเพื่อความปลอดภัย ลดภาระ สนับสนุนเพื่อนสมาชิกที่พยายามรักษากฎและรับผิดชอบดูแลชุมชนแห่งนี้ที่เราอาศัยร่วมกัน ข้อ 2

ที่ว่าด้วย " สมาชิก กลุ่มใหม่ที่จะกำหนดให้ส่งเฉพาะบัตรประชาชน เพื่อมีสิทธิ์ในการลงกระทู้ประกาศขาย" ที่ได้ลงประกาศแจ้งแก่เพื่อนสมาชิก ไป ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555

ทีมงานขอแจ้งเพิ่มกลุ่มสมาชิกประเภท Citizen Member ซึ่งเป็นสมาชิกประเภทที่ต้อง ส่งสำเนาบัตรประชาชน ในการยืนยันตัวตน ก่อนได้รับการแอพพรูฟ เป็น Citizen Member

โดยในตอนนี้ ประเภทของสมาชิก ของระบบชุมชน SBN จะมีทั้งหมด 3 ประเภท เรียงตามหลักฐานที่ต้องการในการแอพพรูฟ ดังนี้ประเภทที่ 1 Registered Member คือ สมาชิกประเภทที่ผู้สมัคร สมัครกรอกข้อมูลผ่านทางหน้าเว็บไซต์ โดย ต้องกรอกข้อมูลเลขประจำตัวประชาชนในขณะสมาชิก และต้องยืนยันการสมัครสมาชิก ผ่านทางอีเมลล์

ประเภทที่ 2 Citizen Member (ต้องสมัครเป็นสมาชิก ประเภท Registered Member ก่อน จึงจะสามารถอัพเกรด เป็นสมาชิกประเภท Citizen Member ได้) คือ สมาชิกประเภทที่ผู้สมัคร ต้องส่งสำเนาบัตรประชาชน ที่เลขบัตรประชาชน เป็นเลขเดียวกันกับ เลขประจำตัวประชาชน ที่ได้กรอก ในตอนที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกประเภท Registered Member และได้รับการตรวจยืนยันจากแอดมินของระบบ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการอัพเกรดเป็นสมาชิกแบบ Citizen Member ได้ คลิ๊กที่นี่

ประเภทที่ 3 Trusted Member (ต้องสมัครเป็นสมาชิก ประเภท Registered Member หรือ Citizen Member ก่อน จึงจะสามาถอัพเกรด เป็นสมาชิกประเภท Trusted Member ได้) คือ

ในกรณีที่อัพเกรด จาก Registered Member

- ต้องส่งหลักฐานเสาเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาพาสสอร์ต ที่มีเลขบัตประชาชนตรงกับ เลขบัตรประชาชนที่ได้กรอกเข้าระบบ ในตอนสมัครเข้ามาเป็นสมาชิก Registered Member
- ต้องส่งรูปถ่ายหน้าตรง ที่สอดคล้อง เชื่อได้ว่า เป็นคนคนเดียวกับ คนในสำเนาบัตรประชาชน
- ต้องส่งสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่ไว้สำหรับซื้อขายในชุมชน ที่มีชื่อบัญชีเดียวกับ ชื่อ คนที่ระบุในบัตรประชาชน

ในกรณีที่อัพเกรด จาก Citizen Member

- ต้องส่งรูปถ่ายหน้าตรง ที่สอดคล้อง เชื่อได้ว่า เป็นคนคนเดียวกับ คนในสำเนาบัตรประชาชน
- ต้องส่งสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่ไว้สำหรับซื้อขายในชุมชน ที่มีชื่อบัญชีเดียวกับ ชื่อ คนที่ระบุในบัตรประชาชน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการสมัคร Trusted Member ได้ คลิ๊กที่นี่


สำหรับสมาชิกที่ ส่งเอกสารสำเนาบัตรประชาชน หลังจากวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 และ เคยได้รับการยืนยัน หลักฐานส่วนบัตรประชาชน จากเจ้าหน้าที่ ในการสมัคร Trusted Member แล้ว จะได้รับอัพเกรด เป็น Citizen Member อัตโนมัติ ทันที โดยไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม ทั้งสิ้น

ในตอนนี้ เพื่อนสมาชิกที่ได้ ส่งและรับการรับรอง สำเนาบัตรประชาชน จากทางเว็บไซต์ จะถูกเปลี่ยนสถานะ เป็น Citizen Member โดยที่ จะมีสัญลักษณ์ Citizen Member ดังด้านล่างนี้

โดย เพื่อนสมาชิกที่ได้รับการปรับสถานะเป็น Citizen Member แล้ว จะได้รับเครื่องหมาย "ตัว C ในวงกลมสีเขียว" ด้านหน้าชื่อ ในทุกๆ กระทู้ และ ความคิดเห็น ที่โพสต์ รวมทั้ง ได้รับเครื่องหมายตัว "ตัว C ในวงกลมสีเขียว" ด้านหน้า ชื่อกระทู้ที่ตั้ง ในหน้ารวมกระทู้