ครยองค์เน้นการขายล้วนๆ ทั้ง ig ,fb

http://siambrandname.com/forum/showthread.php?t=3250882