ขายกระเป๋าCoach มือสอง 2 ใบราคา 3,700 ส่งของให้ผู้รับวันที่ 30 ธค แล้วผู้ซื้อมาขอคืนวันที่ 5 มค 1ใบ อ้างว่าเก่ามีตำหนิ
ผู้ขายรับคืนทั้ง2 ใบ(มีคนมารอซื้อต่อ)
ผู้ซื้อได้ส่งกระเป๋ากลับมาวันที่ 8 มค 1ใบ แต่หูกระเป๋าไม่เหมือนเดิม
ได้แจ้งผู้ซื้อว่าหูกระเป๋าไม่เหมือนเดิม ผู้ซื้ออ้างว่าหมุนแกนในของกระเป๋าให้ดีขึ้นแต่ทำให้หูกระเป๋าสั้นลง ทำให้หูที่เป็นหนังมีรอยย่น
อีกใบนัดรับวันอาทิตย์ที่11 มค ผู้ขายไม่สะดวก นัดรับเปลียนล่าสุดวันจันทร์ที่12 มคพร้อมคืนเงินทั้งหมด
ผู้ซื้อLine มาให้โอนเงินคืนใบสองให้ก่อน ถืงจะนัดเจอ
ใบแรกคงขายต่อไม่ได้แล้วใบที่2 ก็กลัวว่ากลับมาไม่เหมือนเดิม ผู้ขายควรไปแจ้งความไว้ก่อนไม่เพราะกระเป๋าใบแรกผู้ซื้อได้ส่งกระเป๋ากลับมาวันที่ 8 มค แต่ผู้ขายไม่ได้โอนเงินกลับไปเพราะอยากนัดรับใบที่2พร้อมคืนเงินทั้งหมด กลัวว่าผู้ซื้อจะใช้เป็นข้อกล่าวหาว่าไม่คืนเงินใบแรก
ผู้ขายควรจะทำอยางไรดี


ขอบคุณ SBN คะ