ตอนนี้ คฑาเทพ แย้มพิวัน มิจฉาชีพออนไลน์ ชอบสวมรอยเจ้าของกระทู้ในชุมชน SBN

เปลี่ยนนามสกุลแล้วเป็น คฑาเทพ อัครโกมลสกุล ช่วยกันกระจายข่าวนะคะ

เพราะเปลี่ยนนามสกุล ไปเปิดบัญชีใหม่กันทั้งบ้านเลยค่ะ

Katathep Oakkharakomonsakun was Katathep Yamphiwan