ขอความกรุณาเพื่อนๆ ช่วยกดโหวตกระทู้ผิดกฎดังนี้ค่ะ

1. http://siambrandname.com/forum/showthread.php?t=3588715
ไม่วางป้าย
ใช้ลายน้ำ


2. http://siambrandname.com/forum/showthread.php?t=3588733
แปะ IG ในห้องซื้อขาย

3. http://siambrandname.com/forum/showthread.php?t=3588012
ไม่วางป้าย

4. http://siambrandname.com/forum/showthread.php?t=3588007
แปะ IG ในห้องซื้อขาย

5. http://siambrandname.com/forum/showthread.php?t=3588389
สินค้าบางรายการในกระทู้ ลงขายสินค้าผิดห้อง
BAO BAO ต้องขายในห้อง HS ค่ะ


6. http://siambrandname.com/forum/showthread.php?t=3588362
สินค้าบางรายการในกระทู้ ลงขายสินค้าผิดห้อง
BAO BAO และ Longchamp ต้องขายในห้อง HS ค่ะ


7. http://siambrandname.com/forum/showthread.php?t=3587938
ไม่วางป้าย

8. http://siambrandname.com/forum/showthread.php?t=3588489
ไม่วางป้าย

9. http://siambrandname.com/forum/showthread.php?t=3587831
แปะ IG ในห้องซื้อขาย

10. http://siambrandname.com/forum/showthread.php?t=3588273
สินค้าบางรายการในกระทู้ ลงขายสินค้าผิดห้อง
PLAY CDG ต้องขายในห้อง HS ค่ะ


11. http://siambrandname.com/forum/showthread.php?t=3588164
แปะ IG ในห้องซื้อขาย

12. http://siambrandname.com/forum/showthread.php?t=3588132
ไม่วางป้าย

13. http://siambrandname.com/forum/showthread.php?t=3588069
สินค้าบางรายการในกระทู้ ลงขายสินค้าผิดห้อง
ฺBAO BAO ต้องขายในห้อง HS ค่ะ


14. http://siambrandname.com/forum/showthread.php?t=3588027
ใช้ป้ายชื่อ Photoshop

15. http://siambrandname.com/forum/showthread.php?t=3588712
สินค้าบางรายการในกระทู้ ลงขายสินค้าผิดห้อง
Boyy ต้องขายในห้อง HS ค่ะ


16. http://siambrandname.com/forum/showthread.php?t=3588698
ไม่วางป้าย สินค้าบางรายการค่ะ

17. http://siambrandname.com/forum/showthread.php?t=3588668
ลงขายสินค้าผิดห้อง
Boyy ต้องขายในห้อง HS ค่ะ


18. http://siambrandname.com/forum/showthread.php?t=3588654
ไม่วางป้าย

19. http://siambrandname.com/forum/showthread.php?t=3588596
ป้ายชื่อในรูปสินค้า ไม่ตรงกับ Username ที่ใช้โพสท์
รูปสินค้าหลายรูปไม่วางป้าย


20. http://siambrandname.com/forum/showthread.php?t=3588576
ไม่วางป้ายสินค้า
ใช้ลายน้ำ


21. http://siambrandname.com/forum/showthread.php?t=3588559
ไม่วางป้ายสินค้า
ใช้ลายน้ำ

แปะชื่อเว็บไซต์ในรูป ซึ่งโพสท์ในห้องซื้อขาย

22. http://siambrandname.com/forum/showthread.php?t=3588525
ลงขายสินค้าสลับห้อง ซ้ำมาหลายวันแล้ว รบกวนแก้ไขด้วยนะคะ