คือเราจะสมัคร TM แล้วส่งทุกอย่างผ่านหมดเหลือ สมุดบัญชี ที่ไม่ว่าจะสแกน ถ่ายสำเนา อะไรก็ไม่ผ่านซักที
รบกวนผู้รู้ ช่วยแนะนำด้วยค่ะ หรือว่า เว็ปค้าง 555 เรางงมากก T^T