สวัสดีค่ะ

มี ใครเคยซื้อขาย กับ เจ้าของ account Big Boy@SBN บ้างคะ

เราซื้อขายกะเค้า เป็น Cartier Santos 100..

ตอนนี้ เราพยายามติดต่อ เเต่เค้า เงียบ หาย ไม่ตอบไลน์ ไม่รับสาย

สัญญว่าจะเอานาฬิกามาคืน หลายเดือนมากยังไม่ได้เลย
ควรทำไงดีคะ

ปริม