เนื่องด้วยที่ผ่านมามีกระทู้พิพาทบางลักษณะที่ทีมงานไม่สามารถตรวจได้ทั่วถึง จนบานปลาย และเกิดผลเสียต่อเวบไซต์ และจำนวนโหลด

ดังนั้น หากสมาชิกท่านใดต้องการโต้เถียงกันด้วยเรื่องส่วนตัว ขอให้ใช้การสื่อสารกันทางพีเอ็ม

ไม่เช่นนั้นทาทีมงานขอลบกระทู้นั้นออกไปจากเวปทั้งกระทู้

จึงขอให้สมาชิกที่เป็นเจ้าของกระทู้นั้นๆ ดูแลกระทู้ของตนให้อยู่ในความสงบ และตักเตือนการสนทนานอกประเด็นที่ไม่เกี่ยวกับการร้องเรียนเรื่องซื้อขาย
และหากสมาชิกท่านใด เห็นกระทู้ที่อาจจะนำไปสู่การโต้เถียง หรือได้เกิดการวิวาทขึ้นแล้ว ขอให้แจ้งมาที่ทีมงาน เพื่อที่ทีมงานจะลบกระทู้ดังกล่าวออกไปจากเวป หรือล็อคกระทู้เพื่อป้องกันการบานปลายของปัญหา

อย่างไรก็ตามทางทีมงานทราบว่า มีสมาชิกบางส่วนต้องการเปิดประเด็นถกเถียงเพื่อหาข้อยุติ และประเด็นนั้นอาจจะไม่เกี่ยวกับการซื้อขาย ระหว่างนี้ทางทีมงานขอนำเรื่องไปพิจารณาว่าจะหาทางออก หรือ จัดพื้นที่อย่างไร เพื่อเอื้อต่อการเปิดประเด็นโต้แย้งในกรณีที่ไม่เกี่ยวกับการซื้อขายเพราะจะเป็นอีกพื้นที่ที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดเช่นกัน มีความคืบหน้าอย่างไรจะมาแจ้งให้ทราบครับ

ดังนั้นแล้ว ในระหว่างนี้หากเกิดข้อโต้แย้งที่ไม่เกี่ยวกับการซื้อขาย ขอให้ใช้พีเอ็มไปก่อนครับ

ขอบคุณครับ