สวัสดีค่ะ

เราเป็นนักศึกษาปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนพอดีตอนนี้ทำธีสิสเกี่ยวกับเรื่อง ความสอดคล้องและความภักดีต่อสินค้าแบรนด์เนมของผู้ชายไทย
ตอนนี้อยู่ในช่วงเก็บแบบสอบถาม โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ชายไทยอายุ 25-35 ปี ที่ซื้อสินค้าแบรนด์เนม ซึ่งเห็นว่าทางเว็บบอร์ดนี้น่าจะมีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการอยู่จึงอยากรบกวนให้ช่วยตอบแบบสอบถามให้หน่อยนะคะ เพื่อนำผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะ

สามารถกดที่ link นี้ได้เลยนะคะ https://forms.gle/bWQvb7HG5duWe4R56
รบกวนด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะ