หลังจากเห็นว่ามีปัญหาเรื่องไม่สามารถทำการบ้านได้เพื่อช่วยเหลือเวลามีการบ้านที่ซ้ำกันให้เด็กรุ่นต่อไปมาดูเฉลยได้ วิธีถามการบ้าน 1. คลิกปุ่มถามการบ้านตรงกลาง 2. กรอกรายละเอียดพร้อมอัพโหลดรูป 3. กดปุ่มสร้างการบ้าน การบ้านจะส่งไปหน้ารวมการบ้านให้คนที่ทำเป็นช่วยกันตอบ หากคำตอบไม่เป็นที่หน้าพอใจก็ส่งการบ้านใหม่อีกรอบเพื่อให้คนอื่นตอบได้

ช่วยทำการบ้าน