ช่องสำหรับให้โพสต์เหลือเล็กนิดเดียว เป็นแบบนี้เลยค่ะ ทำให้ไม่สามารถลงโพสต์ได้เลยค่ะ