หนูเป็นนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยกรุงเทพคะ กำลังจะทำ is จบปอโทคะ ทำวิจัยเรือ่ง "กลยุทธ์ปากต่อปากผ่านอินเตอร์เน็ท ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค" กลุ่มเป้าหมายเพศชายและหญิงอายุ 15-45ปีอะคะ ต้องการแบบสอบถามทั้งหมด400ชุดอะคะ รบกวนพี่ๆทุกคนช่วยหนูคลิ๊กลิ้งนี้ตอบแบบสอบถามหน่อยนะคะ ช่วยเด็กตาดำๆหน่อยนะคะ  ขอบคุณในความกรุณาคะ  

https://docs.google.com/spreadsheet/...dDU1bUZvN2c6MQ