กระทู้แนะนำล่าสุด 
กระทู้แนะนำล่าสุด 
กระทู้แนะนำล่าสุด 
Talk & Trade
       ห้องพูดคุยพบปะ สื่อสาร กิจกรรมต่างๆของชาว SBN และ การทำงานร่วมกันเพื่อหาข้อตกลงในชุมชนแห่งนี้ของเพื่อนสมาชิก
...        ห้องนี้ประกอบด้วย 2 ห้องย่อยดังนี้ (1.)SBNer Talk ห้อง ห้องพูดคุยพบปะ สื่อสาร กิจกรรมต่างๆของชาว SBN (2.)SBN Family Trade : สมบัติผลัดกันชม "ขายขาดทุน"
        ต้องการพูดคุยเป็นประเด็นเฉพาะหรือ สร้างกลุ่มพูดคุยย่อย สามารถพูดคุย หรือ ใช้เครื่องมือได้ที่ SBNTown ส่วนการค้าขายทั่วไปที่ค้ากำไร ให้ใช้ห้องต่างๆที่ทางชุมชนได้จัดไว้
[อ่านเพิ่ม]
กระทู้เด่นจากหมวดย่อยต่างๆ
ข้อความที่ส่งแล้ว
+
 สร้างข้อความใหม่