รบกวนช่วยตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนมมือสอง หน่อยคร้า

กรณีฉ้อโกงต้องการเอกสารดำเนินคดีทางกฎหมายทำอย่างไร       การสร้าง สินค้าแฟชั่น สู่สินค้าแฟชั่นแบรนด์เนม ความรู้ที่ได้จากชุมชน SBN บทที่1       สมาชิกเก่า สมาชิกใหม่ อ่านหรือยัง สำคัญมากครับ <--"คลิ๊กที่นี่"             
กระทู้แนะนำจากผู้สนับสนุนชุมชน
{rsaa.title}
โดย {rsaa.content_owner}
HOT
HITS
NEW
{rsaa.replycount}
{rsaa.thankslike_count}
{rsaa.views}
Previous
Next
Downtown
กระทู้แนะนำล่าสุดจาก Downtown
กระทู้แนะนำล่าสุดจาก
กระทู้แนะนำล่าสุดจาก
Results 1 to 2 of 2
 1. #1
  Jeannina's Avatar
  Jeannina is offline Registered Member Yeh! Im a new member!

  มีส่วนร่วมต่อความมั่นคงของชุมชน
  (เครื่องมือ อยู่ระหว่างทดลองใช้ ดูรายละเอียดที่นี่):
   
    View Positive Feedback  
    View Negative Feedback  
  Join Date
  Jun 2009
  Posts
  9
  Warning Points:
  0/5

  Smile รบกวนช่วยตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนมมือสอง หน่อยคร้า

  เรียน ทุกท่าน

  เรากำลังทำ แบบสอบถามเพื่อเป็นส่วนประกอบในการทำสารนิพนธ์ ของนิสิตปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  เรื่อง ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนมมือสองของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

  จึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริง ข้อมูลและความคิดเห็นของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น

  ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่กรุณาสละเวลา และให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

  ตาม Link ค่ะ
  https://qtrial.qualtrics.com/SE/?SID=SV_3HOswWWzyWRAxHD
  ----- Jean La Jean Ni -----

 2. #2
  yanahello is offline Registered Member Yeh! Im a new member!

  มีส่วนร่วมต่อความมั่นคงของชุมชน
  (เครื่องมือ อยู่ระหว่างทดลองใช้ ดูรายละเอียดที่นี่):
   
    View Positive Feedback  
    View Negative Feedback  
  Join Date
  Aug 2015
  Posts
  3
  Warning Points:
  0/5

  Default Re: รบกวนช่วยตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนมมือสอง หน่อยคร้า

  เสร็จเรียบร้อยแล้วแบบสอบถาม,สำหรับแฟชั่น,ผมให้ความสำคัญกับความรู้สึกและรูปแบบมากกว่าชื่อแบรนด์.


  ผมชอบรูปแบบที่นิยม ชุดแฟชั่น

กระทู้จากการคัดเลือกอัตโนมัติ
1
2
3