โปรแกรม Microsoft Excel และ โปรแกรม Powerpoint เข้าบรรจุรวมอยู่ แน่นอน ตัวนี้ถือเป็นเวอร์ชั่นที่เรียกว่า Consumer Preview หรือ เวอร์ชั่นแรกที่ถูกปล่อยออกมาให้กับผู้สนใจทั่วไป ได้ทดลองใช้ความสามารถใหม่ๆ ของมัน หากคุณเจอข้อผิดพลาดใดๆ คุณสามารถส่งผลตอบรับ (Feedback) หลังการใช้กลับไปยังไมโครซอฟท์ เพื่อปรับปรุง พัฒนา แก้ไข คุณภาพ ข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นก่อนการปล่อยเวอร์ชั่นจริงออกมาจำหน่ายได้

ดาวน์โหลดโปรแกรมตัวเต็ม FULL