ข้อความจากผู้ก่อตั้งเว็บไซต์

ในฐานะผู้ก่อตั้งเวปไซต์สยามแบรนด์เนมเรามีสิ่งที่อยากสารภาพผิดต่อเพื่อนสมาชิกทุกคน

เนื่องจากความจริงแล้วเราได้เลิกใช้ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์และขนสัตว์มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว ทั้งที่เราเป็นผู้เริ่มต้น สนับสนุน ชักชวน เห็นชอบ ให้ สมาชิกในเว็บไซต์มาใช้กระเป๋าแบรนด์เนมแท้จากหนังสัตว์

แต่เมื่อวันที่เรารู้ และ ตระหนักได้ว่า เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะการใช้หนังสัตว์นั้น

"ไม่จำเป็นต่อการมีชีวิตอยู่รอดของมนุษย์เลยแม้แต่นิดเดียว"

แต่เราไม่ได้บอกความจริงนี้แก่เพื่อนสมาชิกบนเว็บไซต์จึงขอโอกาสนี้มาขอโทษ และบอกในสิ่งที่เคยผิดพลาดไป และ การสารภาพในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการตำหนิผู้ใด เราเคารพในการตัดสินใจของทุกคน

ยังคง สนับสนุน และรักษา การดำเนินการ ชุมชนแห่งนี้ ไว้สำหรับประโยชน์ สำหรับ การอาศัย ร่วมกัน ในพื้นที่สาธารณะแห่งนี้

สยามแบรนด์เนม