ระบบ Negative Feedback นี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้ขาย/ผู้ซื้อ สามารถตรวจสอบประวัติการซื้อขายซึ่งกันของเพื่อสมาชิกเพื่อจะสามารถหลีกเลี่ยง ผู้ซื้อ/ผู้ขาย ที่ไม่พึงประสงค์ได้ ก่อนที่จะตัดสินใจทำการซื้อขายด้วย

ผู้เขียน feedback มีสิทธิ์เขียนให้เฉพาะผู้ซื้อ/ผู้ขาย ของตนเท่านั้น
และเขียนได้หนึ่งครั้ง ต่อหนึ่งครั้งของการซื้อขาย

"ผู้ที่มีสิทธิ์เขียน feedback" ให้ผู้อื่นได้ ต้องเป็น Trusted Member เท่านั้น (เพื่อป้องกันการกลั่นแกล้งกัน)

ส่วน..

"ผู้ที่มีสิทธิ์รับ feedback" นั้นคือสมาชิกทุกคน "ทุกประเภท"


สมาชิกเจ้าของ Negative FeedBack กระทู้นี้สามารถแก้ไขข้อความนี้ ให้เป็นข้อความแนะนำตัว หรือกฏเกณฑ์ที่อยากให้ ผู้ซื้อ/ผู้ขาย ปฏิบัติก่อนที่จะตัดสินใจทิ้ง negative feedback ให้คุณ เช่น "หากไม่พอใจในสินค้ากรุณาติดต่อแม่ค้าภายใน3วัน ก่อนลูกค้าทิ้ง negative feedback'' เป็นต้น