กระทู้แนะนำล่าสุด 
กระทู้แนะนำล่าสุด 
กระทู้แนะนำล่าสุด 
SBN Family Trade : สมบัติผลัดกันใช้ "แลกเปลี่ยนเท่านั้น"
       ห้องสำหรับซื้อขายแลกเปลี่ยน สินค้าของใช้ส่วนตัวระหว่างสมาชิก SBN ที่ต้องการแลกเปลี่ยนกัน ประเภทสินค้าที่อนุญาติให้ทำการแลกเปลี่ยนในห้องนี้คือ กระเป๋า,นาฬิกา,แว่นตา,accessories,และสินค้าที่เกี่ยวข้อง จากส่วน Hi END, Hi Street, หรือ Fashion Ignition
ข้อความที่ส่งแล้ว
+
 สร้างข้อความใหม่