กระทู้แนะนำล่าสุด 
กระทู้แนะนำล่าสุด 
กระทู้แนะนำล่าสุด 
Fashion Ignition Show Off: ห้องอาหารตารีวิวสินค้าแฟชั่นโดย Designer หรือผู้ผลิต
       ห้องสำหรับรีวิวสินค้าแฟชั่นที่ Designer ผู้ผลิต หรือ เจ้าของงานแฟชั่นหรือแบรนด์สินค้าแฟชั่นเป็นผู้รีวิวเอง (ผู้ที่ตั้งกระทู้ต้องมีสินค้ามารีวิวเท่านั้น เอารูปมาจากที่อื่น หรือ ตั้งกระทู้ขอรูป หรือ อัพเดท trend เชิญห้อง Fashion Chat ต่างๆตามเหมาะสมครับ) Fashion Ignition ยินดีสำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา ที่จะมานำเสนอผลงาน แฟชั่นที่ตนออกแบบครับ และผู้ออกแบบ ผู้ประดิษฐ์ หรือ ผู้ผลิตสินค้า Local Fashion สามารถนำสินค้า รีวิวได้ในห้องนี้ หากมีหลักฐานแสดงชัดว่าตนเองเป็นผู้ออกแบบ ผู้ประดิษฐ์ หรือ ผู้ผลิตสินค้า งาน หรือ สินค้า นั้น
ข้อความที่ส่งแล้ว
+
 สร้างข้อความใหม่