กรอบความคิด ขอบเขต และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ ระบบ Community Justice

กรณีฉ้อโกงต้องการเอกสารดำเนินคดีทางกฎหมายทำอย่างไร       การสร้าง สินค้าแฟชั่น สู่สินค้าแฟชั่นแบรนด์เนม ความรู้ที่ได้จากชุมชน SBN บทที่1       สมาชิกเก่า สมาชิกใหม่ อ่านหรือยัง สำคัญมากครับ <--"คลิ๊กที่นี่"             
Previous
Next
Downtown
กระทู้แนะนำล่าสุดจาก Downtown
กระทู้แนะนำล่าสุดจาก
กระทู้แนะนำล่าสุดจาก
Results 1 to 5 of 5
 1. #1
  Siambrandname Webmaster's Avatar
  Siambrandname Webmaster is offline Administrator Siambrandname WebmasterMaster Brandname

  มีส่วนร่วมต่อความมั่นคงของชุมชน
  (เครื่องมือ อยู่ระหว่างทดลองใช้ ดูรายละเอียดที่นี่):
  รับผิดชอบต่อชุมชน
   
    View Positive Feedback  
    View Negative Feedback  
  Join Date
  Apr 2008
  Posts
  2,758
  Blog Entries
  8

  Default กรอบความคิด ขอบเขต และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ ระบบ Community Justice

  กรอบความคิด ขอบเขต และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ ระบบ Community Justice

  เนื่องด้วยชุมชนแห่งนี้ เกิดขึ้นมาจากความต้องการเป็นชุมชน ที่เป็นพื้นที่ สาธารณะ ที่เป็นไปเพื่อผู้อื่นบ้าง การก่อตั้งชุมชนแห่งนี้จึงเป็นไปตามที่เคยชี้แจงไว้แล้วในกระทู้ คำขอบคุณ เหตุที่จะทำให้ชุมชนแห่งนี้ ดำรงต่อไปได้ ขึ้นกับ การรักษา คำว่า เสียสละ และ รับผิดชอบ ให้คงอยู่ในชุมชนแห่งนี้ต่อไป

  การออกแบบระบบชุมชนแห่งนี้ จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ในการรักษากลไกการทำงานของ คำ ทั้งสอง คำ นี้ ให้ได้ เสียสละ และ รับผิดชอบ และการยอมรับ ค่า อุดมคติ เป็นเงื่อนไขหนึ่งในการออกแบบ ระบบ ชุมชน ให้เเป็นพื้นที่ สาธารณะ ที่ ผู้อาศัย มีส่วนในการทำให้ชุมชนแห่งนี้ ได้เป็นไปเพื่อคนอื่นบ้าง อย่างน้อยที่สุด คือ คน ที่อาศัย อยู่ในชุมชน แห่งนี้ ร่วมกัน


  กรอบความคิด
  เราเชื่อ ใน หน้าที่ มากกว่า อำนาจ

  การที่ชุมชนใด จะดำรงอยู่ได้นั้น ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากความรับผิดชอบของคน คนเดียว
  การที่ชุมชนจะดำรงอยู่ได้อย่างอุดมคตินั้น ต้องเกิดจากความรับผิดชอบของทุกคนในชุมชน

  ดังนั้นชุมชนแห่งนี้ จึงเชื่อใน หน้าที่ ของ ผู้อาศัยในชุมชนแห่งนี้ ของทุกคน มากกว่า การเชื่อในอำนาจของ ใคร คนใด คนหนึ่ง

  หากทุกคน มีหน้าที่ เท่ากัน ก็ไม่จำเป็น ต้อง มีใคร มีอำนาจ

  ระบบ Community Justice จึงเกิดขึ้นเพื่อให้ทุกคนที่เลือกอาศัยในชุมชนแห่งนี้ร่วมกัน
  ได้ทำ หน้าที่ ที่ ทุกคน ควร มีร่วมกัน คือ หน้าที่ ในการ ตัดสิน อนาคต ของชุมชนแห่งนี้ร่วมกัน

  ขอบเขต
  เกิดจากข้อตกลงร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนที่เลือก เข้ามาอาศัย ในชุมชนแห่งนี้ ได้อยู่อย่างเท่าเทียมกัน

  ส่วนในกรณีที่หากอ่านกฏแล้ว เข้าใจได้ว่า กฎยังเขียนไม่ครอบคลุม ให้มีหลักในการพิจารณาดังนี้ครับ
  ชุมชนแห่งนี้ เป็นชุมชนสาธารณะ ที่ทุกคนมาอาศัยอยู่ร่วมกัน หากการกระทำใดที่เป็นการกระทำที่ไม่เสมอภาค เกิดการได้เปรียบกว่า บุคคลอื่นที่อาศัยร่วมกันในชุมชนแห่งนี้
  ก็ถือเป็นการกระทำผิด ต่อข้อตกลงร่วมกัน ดังกรณีตัวอย่างๆ ที่เรารวบรวมไว้ในกระทู้ กรณีตัวอย่าง พบเห็นกระทู้ใด ที่ผู้โพสกระทู้ เป็นภัยต่อการอยู่ร่วมกัน


  ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ ระบบ Community Justice
  จากกรอบความคิด และขอบเขต ระบบ Community Justice จึง หมายความว่า ระบบ ที่ตัดสินอนาคต ของชุมชนแห่งนี้ จากข้อตกลงร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนที่เลือก เข้ามาอาศัย ในชุมชนแห่งนี้ ได้อยู่อย่างเท่าเทียมกัน โดยทุกคน มีหน้าที่ ที่เท่ากัน คือ ผู้อาศัย ที่รับผิดชอบ ต่ออนาคต ของชุมชนแห่งนี้ร่วมกัน

  JTP จึงเป็นเึครื่องมือที่สร้างขี้นเพื่อให้ ข้อตกลงต่างๆ ที่เราได้ตกลงร่วมกัน สามารถใช้ ได้อย่างเท่าเทียมกันทุกคน

  คำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ ระบบ Community Justice
  • ข้อตกลง คือ สิ่งที่สมาชิก เรียนรู้ร่วมกัน เพื่อป้องกัน ไม่ให้ เหตุการณ์หรือปัญหา ที่เคยเกิดขึ้นแล้ว เกิดขึ้นอีกในอนาคต และ นำข้อตกลง เหล่านั้น ในส่วนที่ต้องใช้เพื่อรับผิดชอบ ต่อชุมชนแห่งนี้ร่วมกัน กำหนดเป็น กฎ ต่อไป
  • กฎ คือ สิ่งที่ ระบบ ใช้เพื่อการตัดสินใจ และ ให้สมาชิกทุกคน ศึกษา เพื่อทำหน้าที่ ที่ทุกคน ต้องรับผิดชอบ ร่วมกัน ดูแล และ รักษา ชุมชนแห่งนี้ ให้เอื้อต่อการอาศัย ร่วมกัน ได้อย่างเท่าเทียม
  • ระบบ ในที่นี้ คือ ระบบ Community Justice ตามที่ได้แสดงไว้แล้ว ตามกรอบคิด และขอบเขต
  • เครื่องมือ สิ่งที่ อำนวยให้ สมาชิก ทุกคน ที่เลือกอาศัย ในชุมชนแห่งนี้ สามารถ ใช้กฎ เพื่อทำหน้าที่ของตนได้อย่างเท่าเทียม ในที่นี้ คือ เครื่องมือ ที่ได้สร้างไว้แล้วคือ JTP


  ผู้เกี่ยวข้อง สถานะ และ หน้าที่

  สมาชิก สถานะ ผู้อาศัยในชุมชนแห่งนี้ ร่วมกัน หน้าที่ พยายามรักษากฎและดูแลอนาคตของ ชุมชนแห่งนี้ ที่เราอาศัยร่วมกัน
  ทีมงาน สถานะ ผู้อาศัยในชุมชนแห่งนี้ ร่วมกัน หน้าที่ พัฒนา ระบบ และเครื่องมือ ที่เอื้อต่อการเกิดวัฒนธรรม ที่ดี ในการอาศัยร่วมกัน


  สมมติืฐาน ที่ตั้งขึ้น หากสมาชิก ตัดสินใจเลือกอาศัย ในชุมชนแห่งนี้ เราตั้งสมมติฐาน ว่า สมาชิก ยินดี ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดอนาคตของชุมชนแห่งนี้ร่วมกัน
  ดังนั้น ในการออกแบบเครื่องมือ เพื่อให้ สอดคล้อง กับ ระบบ Community Justice ทางเราจึงตั้งสมมติฐานว่า สมาชิก ไม่ได้ตั้งใจทำผิดกฎ ดังนั้น เครื่องมือ JTP จึง ใช้ ว่าเป็นแต้มเตือน

  เพื่อให้สมาชิกที่ทำผิดกฏ สามารถ ทบทวนการตัดสิืนใจของตนอีกครั้ง ในการรับผิดชอบต่ออนาคตของชุมชนแห่งนี้ ที่ตนได้เลือกมาอาศัยร่วมกัน
  และ เช่นเดียวกัน สมาชิกที่ ใช้เครื่องมือ JTP รับผิดชอบต่อกระทู้ต่างๆ จึงไม่ใช้ผู้ตัดสิน เป็นเพียง พยาน ผู้รับผิดชอบ ต่อข้อตกลง ที่ ชุมชนแห่งนี้ เคยตกลงร่วมกัน

  เพราะอนาคต ของชุมชนแห่งนี้ ภายใต้ กรอบความคิด ของระบบ Community Justice เกิดขึ้นได้จาก หน้าที่ ที่ ทุกคน ต้อง รับผิดชอบ ต่ออนาคตของชุมชนแห่งนี้ร่วมกัน

  ดังนั้น จึงเปรียบ ระบบ การตัดสิืน กระทู้ผิดกฎของ ระบบ Community Justice ได้ว่า ระบบเป็น ผู้ตัดสิน ภายใต้ กฎ ที่มาจากข้อตกลง ที่สมาชิกที่อาศัย ในชุมชนแห่งนี้ ได้ตกลงร่วมกัน
  จึงกล่าวได้ว่า ระบบ Community Justice นี้เป็นระบบแจ้งเตือนอัตโนมัตโดยความเห็นชอบของสมาชิกในชุมชน ที่ช่วยกันดูแล และรักษากฏ ชุมชนที่เราอาศัยร่วมกัน

  เพื่อน สมาชิก สามารถ ถาม ตอบ แสดง ความคิด เห็น เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง และ เพื่อประโยชน์ สูงสุด ของทุกคน ร่วมกันได้ ในกระทู้
  ถามตอบ แสดงความคิดเห็นเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ ระบบ Community Justice


  กรณีตัวอย่าง การหาข้อตกลง ; การทำงานร่วมกัน ระหว่างสมาชิกที่เลือกอาศัยในชุมชนแห่งนี้

  1.สืบเนื่องจากปัญหาความไม่สงบที่เกิดจากการเข้ามาปั่นป่วนเวปของสมาชิกท่านหนึ่งค่ะ
  เสนอแนะเพื่อเริ่มต้นหาข้อตกลงโดยคุณ Drmoonoi

  2. ร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อหาข้อตกลง กรณี การขายใบเสร็จสินค้า
  เริ่มต้นต้องการหาข้อตกลงจากเหตุการณ์นี้ จากคุณ codeindy ในกระทู้ ด่วนๆ คิดเห็นอย่างไรกับการเอาใบเสร็จมาขาย ถึงจะเป็นของแท้ก็เหอะ

  ขอนำไปเพิ่มเติมในโพสความเห็นที่ 5 เพื่อใช้พื้นที่ความเห็นที่ 5 ไว้เป็นที่รวมร่วมการหาข้อตกลงร่วมกัน

 2. #2
  Siambrandname Webmaster's Avatar
  Siambrandname Webmaster is offline Administrator Siambrandname WebmasterMaster Brandname

  มีส่วนร่วมต่อความมั่นคงของชุมชน
  (เครื่องมือ อยู่ระหว่างทดลองใช้ ดูรายละเอียดที่นี่):
  รับผิดชอบต่อชุมชน
   
    View Positive Feedback  
    View Negative Feedback  
  Join Date
  Apr 2008
  Posts
  2,758
  Blog Entries
  8

  Default


 3. #3
  Siambrandname Webmaster's Avatar
  Siambrandname Webmaster is offline Administrator Siambrandname WebmasterMaster Brandname

  มีส่วนร่วมต่อความมั่นคงของชุมชน
  (เครื่องมือ อยู่ระหว่างทดลองใช้ ดูรายละเอียดที่นี่):
  รับผิดชอบต่อชุมชน
   
    View Positive Feedback  
    View Negative Feedback  
  Join Date
  Apr 2008
  Posts
  2,758
  Blog Entries
  8

  Default

  ศึกษาปัญหาต่างๆ ที่เิกิดขึ้น แจ้งและค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาจากการใช้งาน เครื่องมือใดๆ ในชุมชนได้ในห้อง
  สำหรับแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์ โดยแบ่งตามหมวดหมู่ และวิธีแก้ไข >>คลิ๊กที่นี่<<

  อ่านคู่มือการใช้งาน ระับบและเครื่องมือของชุมชนแห่งนี้ ตลอดจน ตั้งกระทู้เพื่อทดสอบการตั้งกระทู้ หาอ่านและศึกษาเพิ่มเติมได้ในห้อง
  พูดคุย รายงาน และ สอบถาม เกี่ยวกับกฏเกณฑ์และวิธีการใช้งานของเวบบอร์ด>>คลิ๊กที่นี่<<


  หากเพื่อนสมาชิกต้องการตั้งกระทู้ที่นอกเหนือจากการใช้งานปกติ เพื่อการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหาข้อตกลง ชี้แจง แก้ไข ความผิดพลาด เสนอแนะ สามารถตั้งกระทู้ได้โดยดูตัวอย่างกระทู้ต่างๆ ที่เพื่อนสมาชิกเคยได้ตั้งไว้ในกระทู้ รวบรวมกระทู้เพื่อการศึกษา ในการพัฒนาระบบ และการทำงานของทีมงานในการเอื้ออำนวยการงานชุมชน สมาชิกที่จะตั้งกระัทู้สอบถามปัญหาต่างๆ เข้ามาศึกษาในกระทู้นี้ก่อนครับ

  Thanks De Passion ขอบคุณ ผู้โพสต์ข้อความนี้

 4. #4
  Siambrandname Webmaster's Avatar
  Siambrandname Webmaster is offline Administrator Siambrandname WebmasterMaster Brandname

  มีส่วนร่วมต่อความมั่นคงของชุมชน
  (เครื่องมือ อยู่ระหว่างทดลองใช้ ดูรายละเอียดที่นี่):
  รับผิดชอบต่อชุมชน
   
    View Positive Feedback  
    View Negative Feedback  
  Join Date
  Apr 2008
  Posts
  2,758
  Blog Entries
  8

  Default

  เกี่ยวกับ แนวความคิด
  หลักการและคุณค่าที่แท้จริง
  ที่สมาชิกในชุมชนแห่งนี้ พยายามช่วยกันรักษาไว้
  อ่านรายละเอียดได้ในกระทู้นี้

  ประกาศ เปิดตัว SBN logo
  และ แจ้งเกี่ยวกับของที่ระลึก
  สำหรับสมาชิกผู้ที่เสียสละ
  และ มีน้ำใจต่อชุมชนแห่งนี้
  >>คลิ๊กที่นี่<<

 5. #5
  Siambrandname Webmaster's Avatar
  Siambrandname Webmaster is offline Administrator Siambrandname WebmasterMaster Brandname

  มีส่วนร่วมต่อความมั่นคงของชุมชน
  (เครื่องมือ อยู่ระหว่างทดลองใช้ ดูรายละเอียดที่นี่):
  รับผิดชอบต่อชุมชน
   
    View Positive Feedback  
    View Negative Feedback  
  Join Date
  Apr 2008
  Posts
  2,758
  Blog Entries
  8

  Default กรณีตัวอย่าง การหาข้อตกลง; การทำงานร่วมกัน ระหว่างสมาชิกที่เลือกอาศัยในชุมชนแห่งนี้

  กรณีตัวอย่าง การหาข้อตกลง ; การทำงานร่วมกัน ระหว่างสมาชิกที่เลือกอาศัยในชุมชนแห่งนี้

  1.สืบเนื่องจากปัญหาความไม่สงบที่เกิดจากการเข้ามาปั่นป่วนเวปของสมาชิกท่านหนึ่งค่ะ
  เสนอแนะเพื่อเริ่มต้นหาข้อตกลงโดยคุณ Drmoonoi

  2. ร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อหาข้อตกลง กรณี การขายใบเสร็จสินค้า
  เริ่มต้นต้องการหาข้อตกลงจากเหตุการณ์นี้ จากคุณ codeindy ในกระทู้ ด่วนๆ คิดเห็นอย่างไรกับการเอาใบเสร็จมาขาย ถึงจะเป็นของแท้ก็เหอะ

  3.เราจำเป็นต้องปิดเว็บเป็นการถาวร หากสถานการณ์ยังคงเป็นอย่างนี้ต่อไป


  4.หากคุณให้โอกาสคนอื่นได้ โดยที่คุณแทบไม่ต้องเสียอะไรเลย ในฐานะผู้บริโภคคนหนึ่ง คุณยินดีจะให้โอกาสคนอื่นหรือไม่